Äänihoitaminen


Ääni on luonnollinen tapa hoitaa ja äänen käyttäminen on hyvin vanha menetelmä. Sen avulla on mm. puhdistettu ja tasapainotettu chakroja, ihmisen energiakeskuksia ja avattu koko energiajärjestelmän tukoksia.

Tässä työskentelyssä ääni aktivoi ihmisen omat parantavat voimat.

Ääntä on käytetty pitkään eri kulttuuriperinteissä ja nyt tämä asia on ikään kuin löydetty uudelleen eri puolilla maailmaa. 

Kaikki ihmisessä värähtelee eri taajuuksilla, ääni vahvistaa chakrojen luonnollisen värähtelyn ja hakee siihen tasapainon.

Tärkeintä on kohdistaa huomio tiettyyn kehon osaan, juuri siihen kohtaan missä itse hoidettavan ongelma tai vaiva sijaitsee.

Jos tahtoo puhdistaa ja tasapainottaa chakrat l. energiakeskukset itsehoitona, tulee olla vain tahto herkistyä oman kehonsa voimavaroille.

Aluksi voi esim. alkaa tuottaa ääntä vapaasti ja tässä rauhallisesti hengittäminen on tärkeää. Äänen kulku kehossa ilmaisee häiriöt ja tukokset.

Äänen käyttäminen ja sen avulla hoitaminen on aina parantavaa, kohottavaa, eheyttävää ja turvallista, eikä siihen liity mitään vaaroja. Kuitenkin, mikäli haluaa hoitaa itseänsä äänen avulla, tai tulla äänihoitoon, olisi hyvä olla itsensä kanssa jotakuinkin tasapainossa.

Kun olet tutustunut äänesi vaikutuksiin kehoosi, voit alkaa työstää tietoisesti chakrojasi. Jokaista chakraa vastaa vokaali:

-u-- = peruschakra

-uo  -sakraali

-o  - solar plexus

- a  - sydänchakra

- e  -  kurkku chra.

- i    -  otsachakra

- y  - kruunu

Kun ääntelet tiettyä vokaalia, kohdista ajatuksesi kyseiseen chakraan. Käytä tarvittaessa apuna värin tai kultaisen valon visualisointia. Se edesauttaa energiakeskusten puhdistumista.